Prins Bernard Cultuurfonds landelijk ook subsidiant

cultuurfondsvierkantOok het landelijk fonds van het Prins Bernard Cultuurfonds is positief over de 2e editie 2009, eindfestival van het Dialectpop festival Nederland. Dit betekent dat ook dit fonds financieel een bijdrage  levert. Wij zijn zeer erkentelijk en danken de mensen uit Amsterdam, voor de Dialectpop steun. Heden morgen is e.e.a. bekend gemaakt aan de organisatie.

Advertentie